english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis pochwalający pobicie Izraelczyków w Warszawie

Wpis pochwalający pobicie Izraelczyków w Warszawie
Internauta umieścił w serwisie twitter.com wpis, w którym pochwala pobicie Izraelczyków w Warszawie.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

09.09.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 09.09.2019
Data aktualizacji: 09.09.2019
Status: w toku
X
Pobierz