polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet comment praising the attack on Israelis in Warsaw

Internet comment praising the attack on Israelis in Warsaw
Internauta umieścił w serwisie twitter.com wpis, w którym pochwala pobicie Izraelczyków w Warszawie.

Additional information

Undertaken interventions

09.09.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 09.09.2019
Actualization date: 09.09.2019
Status: current
X
Pobierz