english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Internauta w serwisie wykop.pl zamieścił antysemicki komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.09.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 27.09.2019
Data aktualizacji: 30.09.2019
Status: w toku
X
Pobierz