english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicka wypowiedź

Antysemicka wypowiedź
W nagraniu "Poseł RP Robert Majka: To powód do dumy - żydowski atak na posłów Majkę i Winnickiego oraz CEPowisle" Rafał Mossakowski powiedział między innymi (28:40):
"Mówienie o żydostwie które walczy od... dawna z polską, z polskim państwem, z polskim narodem, jest jedną z misji moich i centrum edukacyjnego powiśle", co jest wypowiedzią skrajnie antysemicką.

Podjęte interwencje

30.09.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 29.09.2019
Data aktualizacji: 15.10.2019
Status: w toku
X
Pobierz