english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki wpis internetowy wspierający rozwiązania nazistowskie

Antysemicki wpis internetowy wspierający rozwiązania nazistowskie
Internauta nawołuje do nienawiści i agresji wobec osób wyznających judaizm, zamieszczając wpis: "niech ich Isis dojebie wszystkich w Izraelu i będzie spokój Oświęcim można zawsze uruchomić"
https://www.facebook.com/PRAWAStronaMedalu/posts/1653621004853357

Podjęte interwencje

27.10.2015

Odmowa przyjęcia zażalenia.

24.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy. Ponieważ policja umorzyła dochodzenie stwierdzając niemożność zidentyfikowania użytkownika poprzez numer IP na portalu facebook, OR przesyła informacje dostępne na profilu użytkownika, które w jej ocenie pozwalają zidentyfikować autora komentarza.

16.09.2015

Umorzenie dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

15.09.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 256§1 kk.

25.08.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.facebook.pl
Data zgłoszenia: 24.08.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz