english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Internauta zamieścił wpis nawołujący do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie oraz propagujący ustrój totalitarny przez popieranie rozwiązań stosowanych w systemie nazistowskim.

https://www.facebook.com/noszkurwamac/videos/10156446888640206/

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

04.01.2016

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

08.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 08.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: w toku
X
Pobierz