english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców
Na facebookowym profilu komentarz nawołujący do nienawiści, przemocy i eksterminacji emigrantów w komorach gazowych.
Wg. kodeksu karnego (art. 256) jest to 'propagowanie totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym'.

Informacje uzupełniające

mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 09.09.2015
Data aktualizacji: 11.09.2015
Status: w toku
X
Pobierz