polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

hate speech

INCIDENTS DATABASE

Racist internet comment

Internauta zamieścił komentarz, w którym znieważa ze względu na rasę oraz pochwala przemoc rasistowską.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 23.06.2017
Place of the incident: www.wykop.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


The wish to die for Muslims

Internauta pod informacją dot. pożaru Grenfell Tower w Londynie umieścił komentarz, w którym wyraża życzenie śmierci wobec wyznawców islamu.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 23.06.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Insult and call for violence on the part of ethnic and racial

Internauta znieważa i nawołuje do fizycznej eksterminacji z uwagi na przynależność etniczną i rasową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 20.06.2017
Place of the incident: sadistic.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of Ukrainians

Wpis nawołujący do "utylizacji" osób pochodzenia ukraińskiego.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 13.06.2017
Place of the incident: wykop.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Hate speech against muslims

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa i wzywa do przemocy wobec muzułmanów.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 13.06.2017
Place of the incident: niezlomni.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Insult and call for violence against the Jews

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa i wzywa do przemocy wobec Żydów.

explore the incident »

current
hate speech
Sender: Anonim
Submit date: 13.06.2017
Place of the incident: fakty.interia.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against Muslims

Internauta znieważa i nawołuje do przemocy na tle przynależności narodowej.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 08.06.2017
Place of the incident: wolnoscpl

dokumentDOCUMENTS(1)


Insult against religious background

Internauta używa mowy nienawiści ze względu na wyznawaną religię.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 08.06.2017
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against Muslims

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na przynależność etniczną.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 08.06.2017
Place of the incident: www.youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of the Jews

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji Żydów.

explore the incident »

current
hate speech
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 08.06.2017
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz