polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

hate speech

INCIDENTS DATABASE

Call for violence against homosexual people

Internauta umieścił wpis nawołujący do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych, w którym pochwala faszystowski ustrój państwa.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 25.07.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta umieścił wpis, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.07.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Announcement of homophobic stickers in "Gazeta Polska"

Redakcja Gazety Polskiej publicznie głosiła, iż od 24 lipca 2019 r. do wydań tygodnika dołączane będą naklejki z napisem ?Strefa wolna od LGBT? umieszonym na przekreślonym czarny...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 23.07.2019
Place of the incident: Gazeta Polska

Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 23.07.2019
Place of the incident: telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic and anti-Semitic commentary calling for violence

Internauta umieścił komentarz przesyconym nienawiścią, antysemicki i homofobiczny; znieważający osoby LGBT i Żydów, poniżający ich; wzywający do przemocy wobec tych grup, wypędzani...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 23.07.2019
Place of the incident: nczas.com

dokumentDOCUMENTS(1)


A call for mass murders of LGBT people

Internauta w serwisie youtube.pl umieścił komentarz, w którym propaguje masowe morderstwa i terroryzmu wobec osób LGBT

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 22.07.2019
Place of the incident: youtube.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.07.2019
Place of the incident: telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.07.2019
Place of the incident: telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.07.2019
Place of the incident: narodowcy.net

dokumentDOCUMENTS(1)


A call to block the Equality March in Płock

Wydarzenie Blokujemy paradę ?Równości? w Płocku, które stanowi podżeganie do popełnienia przestępstwa z art. 260 kk.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 22.07.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz