polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

hate speech

INCIDENTS DATABASE

A song promoting hatred against refugees

W utworze "Imigranci" Mc Qbik nawołuje do nienawiści wobec uchodźców, znieważa ze względu na przynależność etniczną, rasową lub narodową oraz ze względu na wyznawaną religię: Korw...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 20.06.2016
Place of the incident: youtube.com

Internet comment promoting violence against homosexuals

Użytkownik umieścił komentarz sugerujący fizyczną eksterminację osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Aleksy x
Submit date: 19.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Spreading hatred by Bartosz Kaczmarek

Pan Bartosz Kaczmarek na swoim profilu internetowym umieszcza treści ksenofobiczne, propagujące mowę nienawiści i przemoc względem osób odmiennej narodowości, religii. Jest to tym ...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 17.06.2016
Place of the incident: facebook.com

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił komentarz pochwalający mordowanie osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Threats due to sexual orientation

Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na orientację seksualną.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sex
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta umieścił komentarz pochwalający przemoc wobec osób homoseksualnych oraz sugerujący leczenie ich za pomocą krzesła elektrycznego.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta umieścił komentarz pochwalający fizyczną przemoc wobec osób homoseksualnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Tekst pochwalający akt terrorystyczny przeciwko osobom nieheteronormatywnym, znieważający ofiary ze względu na ich oreintację seksualną.http://www.nacjonalista.pl/2016/06/13/zbocze...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: nacjonalista.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis nawołujący do przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis pochwalający przemoc wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz