polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

hate speech

INCIDENTS DATABASE

Threats due to sexual orientation

Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na orientację seksualną.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sex
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta umieścił komentarz pochwalający przemoc wobec osób homoseksualnych oraz sugerujący leczenie ich za pomocą krzesła elektrycznego.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta umieścił komentarz pochwalający fizyczną przemoc wobec osób homoseksualnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Tekst pochwalający akt terrorystyczny przeciwko osobom nieheteronormatywnym, znieważający ofiary ze względu na ich oreintację seksualną.http://www.nacjonalista.pl/2016/06/13/zbocze...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: nacjonalista.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis nawołujący do przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis pochwalający przemoc wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist and hatred-promoting internet comments

Internauta zamieszcza rasistowskie, homofobiczne i nawołujące do nienawiści komentarze.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis nawołujący do nienawiści i przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis nawołujący do nienawiści i pochwalający przemoc wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Threats due to political views

Internauta umieścił komentarz znieważający i nawołujący do przemocy ze względu na przynależność polityczną.

explore the incident »

closed
hate speech
Sender: Anonim
Submit date: 11.06.2016
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz