polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

hate speech

INCIDENTS DATABASE

Call to exterminate minorities

Użytkownik serwisu twitter.com umieścił wpis, w którym sugeruje konieczność "zagazowania" Żydów, muzułmanów, osób homoseksualnych i czarnoskórych.

explore the incident »

current
hate speech
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 28.01.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against muslims

Internauta umieścił wpis nawołujący do przemocy z uwagi na przynależność etniczną oraz wyznaniową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 27.01.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Calling to violence against Ukrainians

Internauta umieścił wpis nawołujący do przemocy z uwagi na przynależność narodową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 27.01.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


A hateful Twitter post

Internauta umieścił wpis, w którym znieważa mniejszości z uwagi na ich przynależność etniczną, rasową oraz seksualną.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 27.01.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comments

W komentarzach pod wywiadem internetowym znajdują się bezwstydne komentarze stanowiące wyrazy niechęci do p. Aleksandra Temkina, odnoszące się do jego wyglądu i sugerujące, że osob...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 27.01.2019
Place of the incident: wpolityce.pl

dokumentDOCUMENTS(2)


Call to commit a crime

Internauta w serwisie telewizjarepublika.pl umieścił komentarz, w którym wzywa do popełnienia zbrodni, co narusza art. 255 kodeksu karnego.

explore the incident »

current
hate speech
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 23.01.2019
Place of the incident: telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Insulting homosexuals

Internauta, w serwisie facebook.pl, umieścił wpis, w którym znieważa osoby homoseksualne.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 23.01.2019
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic insults based on homophobia

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa osoby homoseksualne oraz wzywa je do opuszczenia Polski.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 23.01.2019
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic insults based on homophobia

Internauta umieścił wpis, w którym znieważa osoby homoseksualne i nawołuje do nienawiści wobec nich.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 23.01.2019
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic insults based on homophobia

Internauta umieścił wpis, w którym znieważa osoby homoseksualne i nawołuje do nienawiści wobec nich.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 23.01.2019
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz