polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race

INCIDENTS DATABASE

hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 16.08.2018
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment supporting violence based on ethnic origin

Internauta nawołuje do przemocy z uwagi na przynależność etniczną.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 15.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Promoting violence against people of other races

Internauta nawołuje do przemocy z uwagi na przynależność rasową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 15.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Promoting violence against people of other races

Internauta nawołuje do przemocy z uwagi na przynależność rasową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 15.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic tweet

Internauta umieścił antysemicki wpis.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 14.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic internet comment promoting the extermination

Internauta umieścił antysemicki wpis, w którym nawołuje do użycia fizycznej przemocy.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 14.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment offending on grounds of origin and race

Internauta umieścił komentarz, w którym sugeruje użycie fizycznej przemocy motywowanej nienawiścią, równocześnie znieważając publicznie grupę ludności ze względu na pochodzenie ora...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 13.08.2018
Place of the incident: ndie.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment supporting violence against muslims

Internautka umieściła ksenofobiczny i rasistowski komentarz, w którym nawołuje do przemocy.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 13.08.2018
Place of the incident: ndie.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic article

Użytkownik zaprzecza, jakoby w pogromie w Jedwabnem brali udział Polacy.  Z pogardą wyraża się o Żydach ("wszyscy scyzorykiem chrzczeni"). Używa retoryki antysemickiej, nawołu...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 10.08.2018
Place of the incident: jacekmiedlar.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic comment

Antysemicki komentarz na stronie TVP.info

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 10.08.2018
Place of the incident: tvp.info

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz