polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race

INCIDENTS DATABASE

Rasist comment

Internauta umieścił wpis, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji z uwagi na przynależność rasową oraz wyznaniową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 23.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist tweet

Funkcjonariusz Policji z Lublina, pracujący w Komisariacie nr VII, p. Przemysław Piekarz, opublikował 10 września 2018r.; komentarz pod wpisem pana Krzysztofa Bosaka, twierdząc że ...

explore the incident »

current
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 15.09.2018
Place of the incident: https://twitter.com/PiekarzLublin/status/1039105666043076608

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic comment

Internautka umieściła antysemicki wpis, w którym nawołuje do dyskryminacji i fizycznej przemocy wobec Żydów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 13.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist tweets

Internautka umieszcza wpisy nacechowane mową nienawiści z uwagi na przynależność rasową oraz narodową. W odpowiedzi na inny wpis, do którego załączone były zdjęcia bezdomnej, czarn...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 13.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(3)


Internet entry defaming and calling for violence on grounds of racial, ethnic, nationality

Internauta nawołuje do fizycznej przemocy z uwagi na przynależność rasową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 11.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Rasist comment

Internauta umieścił obraźliwy wpis, w którym sugeruje przemoc fizyczną z uwagi na przynależność rasową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 10.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Rasist comment

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na ich przynależność rasową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 10.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Rasist comment

Internauta umieścił wpis, w którym obraża osoby czarnoskóre.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 10.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Antisemitic comment

Internauta umieścił antysemicki wpis, w którym nawołuje do fizycznej przemocy wobec Żydów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 10.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Antisemitic comment

Internauta umieścił antysemicki wpis, w którym nawołuje do dyskryminacji Żydów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 10.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz