polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race

INCIDENTS DATABASE

Hateful tweet

Internauta nawołuje do dyskryminacji z uwagi na przynależność rasową i narodową, używając przy tym obraźliwych sformułowań.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 07.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist comment

Internauta umieścił rasistowski komentarz, w którym znieważa osoby z uwagi na ich przynależność rasową i nawołuje do dyskryminacji.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 06.09.2018
Place of the incident: ndie.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Constradicting Katyn crime

Publikowanie nieprawdziwych informacji, że to Żydzi a nie Rosjanie wymordowali polskich oficerów w Katyniu.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 06.09.2018
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic tweet

Internautka umieściła antysemicki wpis.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 27.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic tweet

Internauta umieścił antysemicki wpis.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 27.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic graffiti

Graffiti o treści antysemickiej. Miejsce - wał nad Odrą. Grafitti widoczne od strony ulicy Pasterskiej.

explore the incident »

current
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 24.08.2018
Place of the incident: Wrocław, Browarna 5, Wał na Odrą

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist comment

Internauta umieszcza rasistowskie wpisy.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 24.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic comment

Internauta na portalu Interia zamieścił antysemicki komentarz: "żydzi, w waszym kraju każdego można kupić. Urzędnika, profesora, ekologa, polityka, dziennikarza, lekarza, każdego. ...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 24.08.2018
Place of the incident: fakty.interia.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic tweet calling for violence

Internautka nawołuje do przemocy wobec Żydów, a także znieważa osoby pochodzenia żydowskiego.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: www.youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic comment

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów i pochwala zbrodnię Holokaustu.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz