polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination on grounds of religion or atheism

INCIDENTS DATABASE

The hateful cover of Gazeta Polska

Rozpowszechnianie, za pośrednictwem okładki Gazety Polskiej (nr 30 z 26 lipca 2017 roku) grafiki przedstawiającej osoby o odmiennym kolorze skóry, wyznaniu i pochodzeniu etniczny...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 26.07.2017
Place of the incident: Gazeta Polska

dokumentDOCUMENTS(1)


Hatred and threats against Muslims

Na stronie Muzułmańskiego Centrum Kulturalnego - Oświatowego we Wrocławiu pojawił się wpis znieważający muzułmanów i grożący im śmiercią.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 04.07.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Muslim graffiti in Poznan

Przy ulicy Strusia 7 w Poznaniu pojawiły się graffiti, które zawiera zwroty uznane powszechnie za wulgarne, dodatkowo szerzące nienawiść wobec muzułmanów.Na załączonym zdjęciu wida...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
acts of violence and vandalism associated with discrimination
Sender: Anonim
Submit date: 02.07.2017
Place of the incident: Poznań, ul. Strusia 7

dokumentDOCUMENTS(1)


The wish to die for Muslims

Internauta pod informacją dot. pożaru Grenfell Tower w Londynie umieścił komentarz, w którym wyraża życzenie śmierci wobec wyznawców islamu.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 23.06.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Hate speech against muslims

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa i wzywa do przemocy wobec muzułmanów.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 13.06.2017
Place of the incident: niezlomni.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Insult against religious background

Internauta używa mowy nienawiści ze względu na wyznawaną religię.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 08.06.2017
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Insult and call for religious extermination

Internauta w serwisie twitter.com umieścił wpis, w którym znieważa i wzywa do fizycznej eksterminacji wyznawców katolicyzmu.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 07.06.2017
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Graphics depicting Muslims

Administrator facebookowej strony Stop islamizacji Europy zamieścił grafikę, w której sugeruje że wszyscy muzułmanie to terroryści, przez co w sposób oczywisty znieważa wyznawców i...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 06.06.2017
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Hate speech against muslims

Internauta nawołuje do nienawiści na tle wyznaniowym.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 04.06.2017
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of Muslims

Internauta sugeruje użycie bomb wobec modlących się w Jerozolimie muzułmanów.

explore the incident »

current
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 04.06.2017
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz