polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination on grounds of religion or atheism

INCIDENTS DATABASE

Racist comments calling for the extermination

Użytkownik portalu interia.pl umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej przynależności rasowej, etnicznej, wyznaniowej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 14.12.2016
Place of the incident: www.fakty.interia.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Hate speech against muslims

Użytkownik serwisu www.wykop.pl umieszcza komentarze promujące ustrój nazistowski, znieważające ze względu na pochodzenie, wyznawaną religię, kolor skóry, sugerujący stosowanie prz...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 06.12.2016
Place of the incident: www.wykop.pl

dokumentDOCUMENTS(4)


Internet post on the ground of religious affiliation

Na forum portalu fronda.pl użytkownik umieścił komentarz publicznie znieważający osoby wyznania luterańskiego ze względu na przynależność wyznaniową.

explore the incident »

closed
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 07.11.2016
Place of the incident: http://www.fronda.pl/forum

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against muslims

Internauta umieścił wpis znieważający muzułmanów i wzywający do ich fizycznej eksterminacji.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 19.09.2016
Place of the incident: forum.interia.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Comment expressing disdain and calling for the physical extermination of Muslims

Internauta zamieścił wpis znieważający muzułmanów i zachęcający do ich eksterminacji. Pochwala również seryjnego mordercę.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 12.09.2016
Place of the incident: netwars.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Presenting Muslims in a way which invokes hatered

Będący prowokacją tekst piosenki, pisany językiem wrogości, przemocy, pogardy i nienawiści. Utwór zawiera szereg skrajnie obraźliwych inwektyw, gróźb i szyderstw pod adresem Polakó...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 07.09.2016
Place of the incident: tekst piosenki

dokumentDOCUMENTS(2)


Comment expressing disdain and calling for the physical extermination of Muslims

Internauta zamieścił wpis znieważający muzułmanów i zachęcający do ich eksterminacji przy użyciu broni masowej zagłady.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 02.09.2016
Place of the incident: showtime.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 30.08.2016
Place of the incident: interia.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 30.08.2016
Place of the incident: interia.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 30.08.2016
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz