polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination on grounds of religion or atheism

INCIDENTS DATABASE

Calling for the extermination of Jews

Internauta w serwisie youtube.pl umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji Żydów.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 06.06.2019
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call to violence and hatred against Jews

Użytkownik serwisu wykop.pl umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów, wzywa do nienawiści i przemocy wobec nich.

explore the incident »

closed
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 16.05.2019
Place of the incident: wykop.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist, applauding violence comment

Publiczny, rasistowski post i komentarze wyrażające pogardę do osób ze względu na ich przynależność etniczną, narodową i wyznaniową. Pochwalanie dokonania zamachu w meczecie w Nowe...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 17.03.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


The praise of a terrorist attack

Internauta umieścił komentarz, w którym pochwala akt terroryzmu motywowany przynależnością wyznaniową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 15.03.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Hate speech adressed to catholics

Internauta na portalu wyborcza.pl nazwał katolików "katolickimi gnidami"

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 06.03.2019
Place of the incident: warszawa.wyborcza.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call to exterminate Catholics

Internauta na portalu gazeta.pl wzywa do prewencyjnego rozstrzeliwania katolików, określanych jako "katooszołomstwo".

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 01.03.2019
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.p

dokumentDOCUMENTS(1)


Hate speech towards Catholics

Internauta w komentarzu zamieszczonym na portalu gazeta.pl wzywa do wyrzucenia z Polski Kościoła katolickiego, który określa "czarną zarazą".

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 28.02.2019
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comment by J. Bartyzel

J. Bartzyel opublikował 24 lutego 2019 roku, w serwisie Facebook.com, następujący wpis:"To, że nas Żydzi nienawidzą i opluwają, jestem w stanie przyjąć ze spo...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 26.02.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Hate speech towards Catholics

Internauta umieścił komentarz, w którym sugeruje konieczność palenia kościołów katolickich, wydalania księży, a samą instytucję Kościoła nazywa "zarazą" i "rakiem".

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 22.02.2019
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-semitic comment

Użytkownik serwisu wykop.pl umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 05.02.2019
Place of the incident: wykop.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz