polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination on grounds of religion or atheism

INCIDENTS DATABASE

A hateful attack on Archbishop Ryś and Rabbi Pash in Gazeta WarszawskaAnti-Semitic articles in Gazeta Warszawska

Administrator strony internetowej www.gazetawarszawska.com, opublikował następujące teksty: - Rabin Boaz Pash na ambonie. Naprzeciw niego stanie abp Grzegorz Ryś, 13 września 2018...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 01.10.2018
Place of the incident: gazetawarszawska.com

Rasist comment

Internauta umieścił wpis, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji z uwagi na przynależność rasową oraz wyznaniową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 23.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Comment calling for discrimination on the basis of religion

Internauta nawołuje do dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against muslims

Internauta nawołuje do przemocy ze względu na wyznanie religijne.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: www.youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Insulting Muslims

Wpis znieważający grupę ludności ze względu na wyznanie.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: www.youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Insulting on the grounds of race, ethnic origin, race

Internauta opublikował wpis znieważający z uwagi na rasę, pochodzenie etniczne, a także wyznanie religijne.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: rokostageman.wordpress.com/

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for discrimination on the basis of political confessions and religious views

Internauta nawołuje do dyskryminacji z uwagi na wyznanie religijne i poglądy polityczne.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against muslims

Internauta umieścił wpis w którym nawołuje do fizycznej przemocy wobec muzułmanów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 18.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Insulting Muslims

Internauta umieścił wpis, w którym znieważa wyznawców islamu.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 14.08.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Insulting Muslims

Internauta umieścił islamofobiczny komentarz, w którym nazywa muzułmanów "śmieciami" i "szarańczą".

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 07.08.2018
Place of the incident: ndie.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz