polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination based on sexual orientation

INCIDENTS DATABASE

Internet comment promoting violence against LGBT people

Internauta umieścił komentarz: "Wszystkich z tego gówna LGBT powinno sie palić w piecu.Czas uruchomic Aushwitz", wzywając tym samym do eksterminacji osób LGBT przez zastosowanie na...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 23.04.2018
Place of the incident: jbzdy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic statements on the YT channel

Użytkownik serwisu YouTube umieścił film: "Gural udaje pedała na Live OME !!!", w którym dopuszcza się znieważenia osób nieheteronormatywnych, nazywając ich ?pedałami? oraz sugeruj...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.02.2018
Place of the incident: youtube.com

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 11.10.2017
Place of the incident: www.sadistic.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 11.10.2017
Place of the incident: www.sadistic.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 04.06.2017
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej i nawiązuje do zbrodni nazistowskiej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 04.06.2017
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Hatred of the Arabs

Internauta za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter określa Arabów pogardliwymi określeniami "ch...je" oraz "pedały".

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 26.05.2017
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internautka nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej i nawiązuje do zbrodni nazistowskiej.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call to violence against homosexuals

Internauta nawołuje do przemocy wobec osób o odmiennej orientacji płciowej.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: https://www.facebook.com/jakubidawid/photos/a.836224616513605.1073741828.836215543181179/998572550278810/?type=3&comment_id=1687564591547466&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na odmienną orientację płciową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz