polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination based on sexual orientation

INCIDENTS DATABASE

Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji z uwagi na orientację seksualną.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 12.08.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do eksterminacji osób z uwagi na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 12.08.2019
Place of the incident: /twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do eksterminacji osób z uwagi na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 08.08.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 06.08.2019
Place of the incident: fronda.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Sale of "LGBT Free Zone" T-shirt

Sprzedaż koszulki nawołującej do nienawiści i dyskryminowania osób ze względu na orientację seksualną.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 06.08.2019
Place of the incident: cupsell.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 31.07.2019
Place of the incident: telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta umieścił wpis, w którym nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 29.07.2019
Place of the incident: telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 29.07.2019
Place of the incident: fronda.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internautka nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych, pochwalając akty przemocy, które miały miejsce podczas ostatniego Marszu Równości w Białymstoku.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 29.07.2019
Place of the incident: fronda.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 26.07.2019
Place of the incident: telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz