polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination based on sexual orientation

INCIDENTS DATABASE

Call to violence against homosexuals

Internauta nawołuje do przemocy wobec osób o odmiennej orientacji płciowej.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: https://www.facebook.com/jakubidawid/photos/a.836224616513605.1073741828.836215543181179/998572550278810/?type=3&comment_id=1687564591547466&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na odmienną orientację płciową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na ich orientację płciową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Groźby, nawoływanie do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na orientację seksualną.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na ich odmienną orientację płciową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com/

dokumentDOCUMENTS(1)


Call to violence against homosexuals

Internauta nawołuje do przemocy wobec osób o odmiennej orientacji płciowej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Komentarz na stronie www.telewizjarepublika.pl, w którym użytkownik Internetu wzywa do fizycznej eksterminacji osób należących do środowiska LGBT.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 17.04.2017
Place of the incident: www.telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Pod zdjęciem pary mężczyzn na Facebooku internauta umieścił komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 12.12.2016
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Pod zdjęciem pary mężczyzn na Facebooku internauta umieścił komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 12.12.2016
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz