polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination based on sexual orientation

INCIDENTS DATABASE

Threats due to sexual orientation

Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na orientację seksualną.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sex
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis pochwalający przemoc wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis nawołujący do nienawiści i przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis nawołujący do nienawiści i pochwalający przemoc wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił wpis nawołujący do przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist and hatred-promoting internet comments

Internauta zamieszcza rasistowskie, homofobiczne i nawołujące do nienawiści komentarze.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 13.06.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta zamieścił komentarz nawołujący do nienawiści i przemocy wobec osób nieheteroseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 18.05.2016
Place of the incident: www.fronda.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Pod wpisem na profilu Marszu Niepodległości internauta zamieścił komentarz nawołujący do nienawiści i przemocy wobec osób nieheteroseksualnych: "PEDALSTWO DO GAZU LUB .. DO ISLAMAB...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 10.05.2016
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-homosexualism internet posts

Użytkownik Facebooka zamieścił komentarz sugerujący, że homoseksualiści to podludzie, wzywając do ich fizycznej eksterminacji.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 11.02.2016
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(2)


"Zakaz pedałowania" - a song published on youtube

W dniu 20 września 2013 r. w serwisie Youtube zostało opublikowanie nagranie wideo piosenki o tytule "zakaz pedałowania" autorstwa osoby posługującej się pseudonimem "Wuem Encecha"...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.10.2015
Place of the incident: youtube.com
X
Pobierz