polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination based on sexual orientation

INCIDENTS DATABASE

Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 29.07.2019
Place of the incident: fronda.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internautka nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych, pochwalając akty przemocy, które miały miejsce podczas ostatniego Marszu Równości w Białymstoku.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 29.07.2019
Place of the incident: fronda.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 26.07.2019
Place of the incident: telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta umieścił w serwisie twitter.com wpis, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.07.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta umieścił wpis nawołujący do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych, w którym pochwala faszystowski ustrój państwa.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 25.07.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta umieścił wpis, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.07.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 23.07.2019
Place of the incident: telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic and anti-Semitic commentary calling for violence

Internauta umieścił komentarz przesyconym nienawiścią, antysemicki i homofobiczny; znieważający osoby LGBT i Żydów, poniżający ich; wzywający do przemocy wobec tych grup, wypędzani...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 23.07.2019
Place of the incident: nczas.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Announcement of homophobic stickers in "Gazeta Polska"

Redakcja Gazety Polskiej publicznie głosiła, iż od 24 lipca 2019 r. do wydań tygodnika dołączane będą naklejki z napisem ?Strefa wolna od LGBT? umieszonym na przekreślonym czarny...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 23.07.2019
Place of the incident: Gazeta Polska

Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 22.07.2019
Place of the incident: telewizjarepublika.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz