polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination based on sexual orientation

INCIDENTS DATABASE

Homophobic car on the streets of Krakow

Incydent miał miejsce o 10:22 na ulicy sąsiadującej z przystankiem autobusowym Nowosądecka, znajdującym się na osiedlu Wola Duchacka w Krakowie. Cały pokryty napisami łączącymi spo...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 17.05.2019
Place of the incident: Kraków, Wola Duchacka, niedaleko przystanku Nowosądecka

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do przemocy wobec osób homoseksualnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 30.01.2019
Place of the incident: nczas.com

dokumentDOCUMENTS(1)


A hateful Twitter post

Internauta umieścił wpis, w którym znieważa mniejszości z uwagi na ich przynależność etniczną, rasową oraz seksualną.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 27.01.2019
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic insults based on homophobia

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa osoby homoseksualne oraz wzywa je do opuszczenia Polski.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 23.01.2019
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Insulting homosexuals

Internauta, w serwisie facebook.pl, umieścił wpis, w którym znieważa osoby homoseksualne.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 23.01.2019
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic insults based on homophobia

Internauta umieścił wpis, w którym znieważa osoby homoseksualne i nawołuje do nienawiści wobec nich.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 23.01.2019
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic insults based on homophobia

Internauta umieścił wpis, w którym znieważa osoby homoseksualne i nawołuje do nienawiści wobec nich.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 23.01.2019
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Comments of J. Międlar during the Equality March in Wrocław

Jacek Międlar w dniu 6 października 2018 r. podczas Marszu Równości we Wrocławiu publicznie wypowiadając: ?popatrzcie na te gęby, czy to są gęby normalnych ludzi? To są gęby ludzi,...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 15.10.2018
Place of the incident: Wrocław

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta umieścił komentarz, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 16.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 10.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz