polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination based on sexual orientation

INCIDENTS DATABASE

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internautka, pod filmem z Parady Równości,  nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.09.2018
Place of the incident: wszczecinie.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta sugeruje fizyczną eksterminację osób o odmiennej orientacji płciowej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej, nawiązując przy tym do zbrodni hitlerowskich.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.09.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexuals

Internauta nawołuje do przemocy wobec osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 05.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for discrimination against homosexuals

Internauta nawołuje do dyskryminacji osób homoseksualnych, nawiazując przy tym do metod stosowanych w systemach totalitarnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 05.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexuals

W nawiązaniu do wpisu na temat rozbitego przez chuliganów pikniku równościowego, internauta umieścił wpis, w którym pochwala incydent i nawołuje do przemocy wobec osób o odmiennej ...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 05.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against homosexuals

Internauta umieścił homofobiczne komentarze, w których nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób homoseksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 01.09.2018
Place of the incident: plejada.pl

dokumentDOCUMENTS(2)


Call for extermination of homosexuals

W nawiązaniu do relacji z Parady Równości, internauta umieścił komentarz, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji osób należących do mniejszości seksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 31.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz