english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

BAZA INCYDENTÓW

Naklejki z napisem "Zakaz pedałowania" przy pubie Orfeusz

Na słupku znaku drogowego przy ul. J. Słowackiego 11 ktoś umieścił naklejkę z grafiką "zakaz pedałowania".

przejdź do incydentu »

w toku
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Fundacja Klamra
Data zgłoszenia: 12.12.2014
Miejsce incydentu: Żywiec

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną

Pod wpisem na profilu Obozu Narodowego-Radykalnego internauta zamieścił komentarz nawołujący do nienawiści i przemocy wobec osób nieheteroseksualnych: "Zero tolerancji. Kara śmierc...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 05.11.2014
Miejsce incydentu: facebook

dokumentDOKUMENTY(1)


X
Pobierz