polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

promoting fascist or totalitarian state system

INCIDENTS DATABASE

Call for discrimination against homosexuals

Internauta nawołuje do dyskryminacji osób homoseksualnych, nawiazując przy tym do metod stosowanych w systemach totalitarnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 05.09.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for extermination of homosexuals

W nawiązaniu do relacji z Parady Równości, internauta umieścił komentarz, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji osób należących do mniejszości seksualnych.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 31.08.2018
Place of the incident: youtube.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist movie

Internauta umieścił rasistowski materiał filmowy Nr 11 B. I. 08/2018, w którym pochwala dyskryminację osób czarnoskórych. W przesłanym na portal CDA.pl filmie pojawiają się sformuł...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 22.08.2018
Place of the incident: cda.pl

Anti-Semitic speech by Andrzej Prochoń

13 lipca 2018 roku w trakcie ogólnopolskiego protestu rolników i sadowników Andrzej Prochoń w swoim przemówieniu mówił m. in.: Chciałbym jeszcze dzisiaj tu przywitać. Bo nie by...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 16.07.2018
Place of the incident: Warszawa

Glorification of Nazism

Użytkownik serwisu kwejk.pl, komentując wygranie konkursu Eurowizji przez osobę z Izraela, głosi, że czasy rządów Hitlera były czasem równości ras.

explore the incident »

closed
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 18.06.2018
Place of the incident: kwejk.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Dissemination of state symbols of the Third Reich

Użytkownik portalu Facebook na swoim koncie upublicznił zdjęcie przedstawiające flagę III Rzeczy wraz z wyeksponowaną swastyką oraz wizerunkiem Jana Pawła II w birecie papieskim i ...

explore the incident »

current
hate speech
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 15.05.2018
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(2)


An anti-Semitic, insulting, violent commentary

Internauta umieścił antysemicki komentarz, znieważający Żydów, wzywający do przemocy wobec nich i pochwalający zbrodnie dokonane przez hitlerowców.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 07.05.2018
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Praise of Nazism and murdering Jews

Internauta umieścił komentarz, w którym dopuszcza się pochwalania nazizmu i mordowania Żydów.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 20.03.2018
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


anti-Semitic comment

Internauta zamieścił komentarz, w którym pochwala hitlerowskie zbrodnie, wzywa do fizycznej eksterminacji Żydów, kpi z tragedii Holokaustu.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 04.03.2018
Place of the incident: www.lm.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic article

Antysemicki artykuł, opublikowany w serwisie Niezależne Media Podlasia - http://niezaleznemediapodlasia.pl/jedwabne-geszefty/poznaj-zyda/ Jak pisze sam autor: "Jest to cykl ar...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 03.02.2018
Place of the incident: niezaleznemediapodlasia.pl
X
Pobierz