polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

promoting fascist or totalitarian state system

INCIDENTS DATABASE

Comment promoting racist content

Użytkownik portalu pudelek.pl umieścił komentarz, w którym propaguje treści rasistowskie, wychwalając organizacje rasistowskie, w tym Ku Klux Klan.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 14.11.2017
Place of the incident: pudelek.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Insulting and calling for physical extermination of Muslims

Internauta w serwisie facebook.pl umieścił wpisy, w których nawołuje do nienawiści i pogardy, wzywa do agresji ze względu na przynależność etniczną, rasową, narodową, wyznanie; pu...

explore the incident »

closed
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 27.08.2017
Place of the incident: www.facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(2)


Calling for the physical extermination of the Roma, promoting the Nazi solutions

Autor bloga 'Tradycyjna Europa' prowadzonego w serwisie salon24.pl, dn. 17.08.2017 zamieścił artykuł, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji Romów i propaguje rozwiązania stosow...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 18.08.2017
Place of the incident: www.salon24.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Hateful, anti-refugee press article

Rozpowszechnianie, za pośrednictwem gazety Nasze strony ostrzeszowskie tekstu pt. Przy kufelku /nr 31 (224) 2017 (31) z dn. 8 sierpnia 2017 roku/ treści sugerujących umieszczanie ...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 10.08.2017
Place of the incident: Nasze strony ostrzeszowskie

dokumentDOCUMENTS(1)


The hateful cover of Gazeta Polska

Rozpowszechnianie, za pośrednictwem okładki Gazety Polskiej (nr 30 z 26 lipca 2017 roku) grafiki przedstawiającej osoby o odmiennym kolorze skóry, wyznaniu i pochodzeniu etniczny...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 26.07.2017
Place of the incident: Gazeta Polska

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of the Jews

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji Żydów.

explore the incident »

closed
hate speech
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 08.06.2017
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 04.06.2017
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internautka nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej i nawiązuje do zbrodni nazistowskiej.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Nazi graffiti

Przy ul. Fabrycznej 20 w Markach umieszczono graffiti, na którym widnieje przetłumaczone na język polski motto SS Meine Ehre heißt Treue (pol. Moim honorem jest wierność), pisane c...

explore the incident »

closed
promoting fascist or totalitarian state system
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: Marki (woj. Mazowieckie) ul. Fabryczna 20

dokumentDOCUMENTS(1)


Insult and call for extermination of Muslims

Internauta zamieścił komentarz, w którym wzywa do stosowania wobec muzułmanów hitlerowskich metod, w postaci przeprowadzania łapanek i zsyłek. Dodatkowo znieważa wyznawców islamu n...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 24.05.2017
Place of the incident: www.wykop.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz