polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Comment insulting Catholics

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa katolików.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 13.08.2019
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do eksterminacji osób z uwagi na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 12.08.2019
Place of the incident: /twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji z uwagi na orientację seksualną.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 12.08.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do eksterminacji osób z uwagi na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 08.08.2019
Place of the incident: facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Sale of "LGBT Free Zone" T-shirt

Sprzedaż koszulki nawołującej do nienawiści i dyskryminowania osób ze względu na orientację seksualną.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 06.08.2019
Place of the incident: cupsell.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 06.08.2019
Place of the incident: fronda.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment offending Catholic clergy

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa duchownych katolickich poprzez nazwanie ich "czarnymi wszami"

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 06.08.2019
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against Catholic clergy

Internauta  wzywa do fizycznej likwidacji (powywieszania na latarniach) duchownych katolickich określanych mianem "czarna zaraza"

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 05.08.2019
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


A call to extermination and violence against Germans

Mateusz Marzoch reprezentujący Młodzież Wszechpolską na Marszu Powstania Warszawskiego skandował "Jedna kula - jeden Niemiec", co jest jawnym nawoływaniem do przemocy i fizycznej e...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 02.08.2019
Place of the incident: youtube.com

The use of threats due to political affiliation

Nawoływanie do przemocy ze względu na przynależność polityczną.

explore the incident »

current
hate speech
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 31.07.2019
Place of the incident: youtube.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz