polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na ich orientację płciową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na odmienną orientację płciową.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for physical extermination of homosexuals

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na ich odmienną orientację płciową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 25.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com/

dokumentDOCUMENTS(1)


Insult and call for extermination of Muslims

Internauta zamieścił komentarz, w którym wzywa do stosowania wobec muzułmanów hitlerowskich metod, w postaci przeprowadzania łapanek i zsyłek. Dodatkowo znieważa wyznawców islamu n...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 24.05.2017
Place of the incident: www.wykop.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment offendig refugees

Internauta za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter określił uchodźców dehumanizującym słowem "syf".

explore the incident »

closed
hate speech
Sender: Anonim
Submit date: 24.05.2017
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Public calling to commit a crime

Internauta publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa, co stanowi naruszenie art. 255 kodeksu karnego. "Hasło - śmierć wrogom ojczyzny ma głęboki sens i MUSI zostać zrealizowa...

explore the incident »

closed
hate speech
Sender: Anonim
Submit date: 21.05.2017
Place of the incident: www.deon.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Offending due to nationality

Internauta umieścił komentarz, w którym nazywa Polaków "karaluchami", dopuszczając się znieważenia na tle narodowościowym.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 20.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Hate speech against muslims

Administrator strony "Gra w Wiśle to honor, nie obowiązek." umieścił w serwisie Facebook utwór pt. "Stop islamizacji Europy", pełen nienawiści do muzułmanów.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 19.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

Hate speech against muslims

Internauta w serwisie Facebook znieważa osoby ze względu ich przynależność wyznaniową.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 19.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment promoting violence against muslims

Internauta w serwisie Facebook umieścił komentarz, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji osób ze względu na wyznawaną religię.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 19.05.2017
Place of the incident: www.facebook.com

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz