english

BAZA INCYDENTÓW

Znieważenie wyznawców islamu

Internauta umieścił wpis, w którym znieważa wyznawców islamu. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 14.08.2018
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki tweet

Internauta umieścił antysemicki wpis. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 14.08.2018
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Nawoływanie do przemocy ze względu na przekonania polityczne

Internauta umieściła komentarz, w którym nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób o określonych poglądach politycznych: "trzeba sie zabrac za ich zabijanie,bo Polska musi byc norm... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 13.08.2018
Miejsce incydentu: telewizjarepublika.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy wzywający do przemocy wobec muzułmanów

Internautka umieściła ksenofobiczny i rasistowski komentarz, w którym nawołuje do przemocy. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 13.08.2018
Miejsce incydentu: ndie.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy znieważający ze względu na pochodzenie i rasę

Internauta umieścił komentarz, w którym sugeruje użycie fizycznej przemocy motywowanej nienawiścią, równocześnie znieważając publicznie grupę ludności ze względu na pochodzenie ora... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 13.08.2018
Miejsce incydentu: ndie.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Internauta umieścił komentarz, w którym podżega do fizycznej przemocy wobec osób przynależących do mniejszości seksualnych. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
orientacja seksualna
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 12.08.2018
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Poza zakresem działalności Stowarzyszenia

Polak sfałszował potwierdzenie przelewu i w ten sposób oszukał Chińczyka na zamówieniu towaru na kwotę 50000 $, Chińczyk stworzył stronę na ten temat : http://www.gtx-poland-kamilk... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
inne
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 12.08.2018
Miejsce incydentu: http://www.gtx-poland-kamilkondysiak.com/

Nie spełnia znamion czynu zabronionego

Użytkownik na portalu wykop.pl zamieścił komentarz obrażający osoby homoseksualne: "homoseksualizm-to-zaburzenie-taka-prawda" '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
orientacja seksualna
Zgłaszający: Maciej Malinowski
Data zgłoszenia: 11.08.2018
Miejsce incydentu: wykop.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki artykuł

Użytkownik zaprzecza, jakoby w pogromie w Jedwabnem brali udział Polacy.  Z pogardą wyraża się o Żydach ("wszyscy scyzorykiem chrzczeni"). Używa retoryki antysemickiej, nawołu... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.08.2018
Miejsce incydentu: jacekmiedlar.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz na stronie TVP.info '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.08.2018
Miejsce incydentu: tvp.info

dokumentDOKUMENTY(1)


X
Pobierz