english

BAZA INCYDENTÓW

Brak adresu wpisu

Autor komentarza na portalu wykop.pl nawołuje, aby "odstrzelić" czarnoskórych. Plik w załączniku jako dowód. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 07.01.2018
Miejsce incydentu: wykop.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki film na YouTube

Internauta opublikował w serwisie youtube.com opublikował film O nieważności chrześcijaństwa. Dzieje świata mroku, część I, w którym lektor (od 11:07 do 11:18) mówi: "ofiarow... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 05.01.2018
Miejsce incydentu: youtube.com

Zgłoszenie na nas

Propagowanie komunizmu i donosicielstwa. Mowa nienawiści, dyskryminacja ze względu na poglądy i działanie na szkodę życia społecznego. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
inne
TŁO INCYDENTÓW
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 30.12.2017
Miejsce incydentu: http://www.otwarta.org/

Znieważenie ze względu na narodowość

W serwisie facebook.com internauta umieścił komentarz, w którym znieważa Ukraińców, życząc im śmierci. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 30.12.2017
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Nie wyczerpuje znamion przestępstwa

Autor komentarza: Michał Pająk (www.facebook.com/profile.php?id=100006833642083&fref=ufi&rc=p) Treść komentarza: "Po raz kolejny promowanie tego ścierwa i to jeszcze w nasze Boże N... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 25.12.2017
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/NatGeoMagazinePoland/posts/10156018858724700

dokumentDOKUMENTY(1)


Znieważenie ze względu na narodowość

Internauta umieścił komentarz, w którym nazywa Polaków "bydłem", dopuszczając się znieważenia na tle narodowościowym. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 23.12.2017
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa muzułmanów i zachęcą do ich deportacji z Europy oraz sugeruje konieczność topienia ich na morzu. '...'

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 19.12.2017
Miejsce incydentu: wrealu24.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Nie spełnia znamion przestępstwa

Użytkownik serwisu wykop.pl o nicku "Paliwoda" notorycznie i uporczywie dyskryminuje innych użytkowników serwisu którzy popełniają błędy ortograficzne, interpunkcyjne itd. Każdego... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
inne
Zgłaszający: Artur Piech
Data zgłoszenia: 19.12.2017
Miejsce incydentu: https://www.wykop.pl/link/4035249/the-grand-tour-pierwsze-okrazenie-nowego-kandydata-na-kierowce-testowego/#comment-50554423

dokumentDOKUMENTY(1)


Przedruk antysemickiego tekstu z 1937 roku

Administrator serwisu www.nacjonalista.pl, w dn. 20.09.2017 roku dopuścił się publikacji antysemickiego tekstu Marii Rzętkowskiej Totalna wojna z żydowskim duchem. W tekście tym a... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 12.12.2017
Miejsce incydentu: www.nacjonalista.pl

NIe da się namierzyć użytkownika

Mowa nienawiści. Akceptowanie, zachwalanie i zachęcanie innych do powieszenia na szubienicy sześciu posłów RP. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 04.12.2017
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/groups/376665835853934/permalink/775213769332470/

dokumentDOKUMENTY(1)


X
Pobierz