english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

BAZA INCYDENTÓW

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną

Internauta zamieścił wpis nawołujący do nienawiści i przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 13.06.2016
Miejsce incydentu: facebook.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną

Internauta zamieścił wpis nawołujący do nienawiści i pochwalający przemoc wobec osób nieheteronormatywnych.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 13.06.2016
Miejsce incydentu: facebook.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Groźby ze względu na poglądy polityczne

Internauta umieścił komentarz znieważający i nawołujący do przemocy ze względu na przynależność polityczną.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 11.06.2016
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Groźby ze względu na poglądy polityczne

Internauta umieścił komentarz znieważający i nawołujący do przemocy ze względu na przynależność polityczną.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 11.06.2016
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Mowa nienawiści wobec katolików

Internauta zamieścił znieważający komentarz, pełen pogardy dla katolickich zakonnic.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.06.2016
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Nawoływanie do popełnienia przestępstwa

Internauta zamieścił wpis wzywający do popełnienia przestępstwa.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 06.06.2016
Miejsce incydentu: fronda.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy promujący przemoc wobec muzułmanów

Internauta umieścił wpis znieważający uchodźców i sugerujący podkładanie ognia pod ich obozy.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 02.06.2016
Miejsce incydentu: facebook.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy znieważający ze względu na poglądy polityczne

Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na poglądy polityczne.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 02.06.2016
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Groźby ze względu na poglądy polityczne

Internauta umieścił komentarz znieważający i nawołujący do przemocy ze względu na przynależność polityczną.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 31.05.2016
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Mowa nienawiści wobec katolików

Internauta zamieścił znieważający komentarz, pełen pogardy dla wyznawców religii katolickiej,

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 28.05.2016
Miejsce incydentu: /wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


X
Pobierz