english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

BAZA INCYDENTÓW

Wpis internetowy nawołujący do pogardy i przemocy ze względu na ukraińskie pochodzenie

Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na pochodzenie i wzywający do fizycznej eksterminacji Ukraińców.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 11.07.2016
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy znieważający ze względu na pochodzenie

Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na przynależność narodowościową.

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 07.07.2016
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpisy internetowe negujące Holocaust i zbrodnie nazistowskie

Wpisy internetowe pod filmem umieszczonym na serwisie YouTube negujące Holocaust i zbrodnie nazistowskie. https://www.youtube.com/watch?v=kCYPrur6ssU&google_comment_id=z13ccr5j...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 07.07.2016
Miejsce incydentu: https://www.youtube.com

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec osób ciemnoskórych

Wpis internetowy wzywający do przemocy wobec osób ciemnoskóry z portalu rmf. fm/magazyn z 7 lipca 2016, umieszczony pod artykułem "Mężczyzna zastrzelony przez funkcjonariusza: Dram...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 07.07.2016
Miejsce incydentu: rmf.fm

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy znieważający Romów

Internauta zamieścił komentarz znieważający Romów.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 06.07.2016
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Wzywanie do popełnienia przestępstwa

Wzywanie do popełnienia przestępstwa na facebooku 1 lipca 2016 r.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 03.07.2016
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Mowa nienawiści wobec Polaków

Internauta umieszcza komentarze, które obrażają ze względu na przynależność narodową.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 02.07.2016
Miejsce incydentu: www.zelaznalogika.net

dokumentDOKUMENTY(1)


Komentarze znieważające uchodźców i muzułmanów

Użytkownik serwisu wykop.pl o pseudonimie  wielokrotnie używa znieważających i obraźliwych określeń w odniesieniu do imigrantów i muzułmanów, nazywając.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 28.06.2016
Miejsce incydentu: wykop.pl

dokumentDOKUMENTY(2)


Komentarze internetowe szerzące rasizm

Podszyty rasizmem i ksenofobią komentarz, obrażający Romów.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 27.06.2016
Miejsce incydentu: sadistic.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy znieważający osoby ciemnoskóre

Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na kolor skóry.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 27.06.2016
Miejsce incydentu: facebook.com

dokumentDOKUMENTY(1)


X
Pobierz