english

DOBRE PRAKTYKI

Murale Fundacji Klamra

Murale Fundacji Klamra Fundacja KLAMRA zrealizowała w 2014 roku ogólnopolską inicjatywę, dzięki której powstało 16 murali upamiętniających postać Ireny Sendlerowej.
Część środków niezbędnych do ich realizacji pochodziła ze zbiórki publicznej. Suma zebranych w niej ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 2292,00 zł. Kwota ta została wydana na pokrycie kosztów dojazdu i transport oraz zakup niezbędnych materiałów, co umożliwiło wykonanie murali w Opolu, Nowym Targu i Gnieźnie.

Spektrum działań Fundacji KLAMRA jest bardzo szerokie: od działania na rzecz praw człowieka, wspieranie inicjatyw oddolnych, po troskę o środowisko przyrodnicze.
Działacze skupieni wokół Fundacji związani są ze środowiskiem ogólnopolskich organizacji pozarządowych od drugiej połowy lat 80-tych. Fundacja Klamra została oficjalnie powołana w 2010 r.przez Karinę i Dariusza Paczkowskich oraz Piotra Cykowskiego, od wielu lat związanych z różnymi organizacjami społecznymi.


Fundacja Klamra jest członkinią Koalicji na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej.
X
Pobierz