english

DOBRE PRAKTYKI

Kampania BEZ NIENAWIŚCI

Kampania BEZ NIENAWIŚCI


Kampania BEZ NIENAWIŚCI działa na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie i skierowana jest przede wszystkim do młodzieży.

Kampania powstała w celu szerzenia świadomości, zmiany postaw i mobilizacji ludzi do wspólnego działania, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka również w sieci. Chodzi w niej także o zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich ludzi zaangażowanych w realizację podobnych celów i wartości. Rada Europy ma za sobą doświadczenia związane z organizacją kampanii młodzieżowych, przede wszystkim kampanii 'Każdy inny ? wszyscy równi'.

Młodzi Przeciw Mowie Nienawiści w Internecie to projekt zaplanowany na lata 2012-2015 przez organizacje młodzieżowe współpracujące z Radą Europy. Jego celem jest walka z rasizmem i dyskryminacją w formie mowy nienawiści obecnej w sieci, poprzez rozwijanie u młodych ludzi i organizacji młodzieżowych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka.

Celami Kampanii są:

  • zwiększenie świadomości dotyczącej mowy nienawiści w sieci, zagrożeń, które ze sobą niesie dla demokracji oraz młodych;
  • promowanie świadomego użytkowania mediów i Internetu;
  • wspieranie młodych w ich działaniach na rzecz praw człowieka, zarówno w sieci jak i poza nią;
  • obniżenie poziomu akceptacji dla mowy nienawiści w sieci;
  • mobilizacja, kształcenie i tworzenie sieci młodych aktywistów internetowych, broniących praw człowieka;
  • monitorowanie mowy nienawiści w Internecie i tworzenie narzędzi do walki z nią;
  • okazywanie solidarności z osobami i grupami będącymi celem ataków mowy nienawiści w sieci;
  • wspieranie rozwoju i spójności narzędzi europejskiej polityki dotyczącej walki z mową nienawiści;
  • zwiększanie obywatelskiego uczestnictwa i zaangażowania młodych w sieci.

Kampanię BEZ NIENAWIŚCI wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG i Miasto st. Warszawa.

X
Pobierz