english

DOBRE PRAKTYKI

Hate Speech Alert

Hate Speech Alert

Projekt Hate Speech Alert ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy, tj. przez środowiska posiadające znaczący wpływ na kształtowanie poglądów ogółu społeczeństwa i kreujące dyskurs publiczny. Celem projektu jest przeciwdziałanie mowie nienawiści wobec 3 najbardziej dyskryminowanych grup, wytypowanych w oparciu o diagnozę narażenia na nienawiść ze strony polityków i dziennikarzy. Cel będzie osiągnięty poprzez zindywidualizowaną i pogłębioną diagnozę zjawiska w ramach tych grup, dostarczenie wiedzy, prowadzenie warsztatów dla dziennikarzy i członków gabinetów politycznych oraz działania kontrolne, monitoringowe wypowiedzi medialnych, prowadzone przez grupę przeszkolonych w ramach projektu wolontariuszy, uzupełnione o ich działania interwencyjne. Projektowi towarzyszyć będzie kampania edukacyjno-uświadamiająca. Projekt będzie miał charakter ogólnopolski i realizowany będzie m.in. w okresie wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Interkulturalni.pl.

Projekt "Hate Speech Alert - przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej" jest współfinansowany z Funduszy EOG.

X
Pobierz