english

DOBRE PRAKTYKI

Pogromcy Bazgrołów

Pogromcy Bazgrołów

Od wielu lat polskie miasta niszczone są bazgrołami, wulgarnymi napisami i rysunkami, mową nienawiści.
Grupa Pogromców Bazgrołów stawia czoła obszczymurkom i barbarzyńcom, którzy zostawiają bohomazy, swastyki, rasistowskie i antysemickie napisy na elewacjach krakowskich kamienic. Pokrywamy 'milczeniem farby' mowę nienawiści.
Pogromcy Bazgrołów to nieformalna koalicja ludzi dobrej woli: sąsiadów, artystów, a także urzędników i pracowników instytucji miejskich.
Celem Pogromców Bazgrołów jest ograniczenie groźnego i szkodliwego zjawiska dewastowania przestrzeni publicznej poprzez wywołanie społecznej 'mody' na odpowiedzialność za najbliższe otoczenie.
Najważniejszym elementem akcji Pogromców Bazgrołów są organizowane pikniki sąsiedzkie, połączone z zamalowywaniem bazgrołów przez mieszkańców zaatakowanych sprejami budynków.

Pogromcy Bazgrołów zapraszają do współpracy wolontariuszy, harcerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, szkoły do wspólnego zamalowywania bohomazów. Współpracują też z artystami i studentami kierunków plastycznych przy tworzeniu murali.

Pogromcy Bazgrołów organizują też zbiórki farb, które zostają mieszkańcom po remontach. Farby te służą jako plaster dla zranionych sprejem elewacji.

Pogromcy Bazgrołów dążą także do wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie ścigania i karania sprawców miejskiego wandalizmu. W tym celu małopolscy politycy zostali zaproszeni do utworzenia koalicji na rzecz uzupełnienia i ujednolicenia przepisów prawa, co pozwoli na skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem dewastacji miast bohomazami.

Akcje Pogromców Bazgrołów są obserwowane i wspierane przez krakowskie i ogólnopolskie media. Akcja Pogromców Bazgrołów otrzymała od grupy PolskaPress statuetkę w kategorii Patriotycznie zakręceni. Akcja Pogromców Bazgrołów cieszy się rosnący zainteresowaniem i wsparciem krakowskiej społeczności.

Więcej szczegółów: www.PogromcyBazgrolow.com oraz na profilu faceboook
Adres e-mail: PogromcyBazgrolow@gmail.com

X
Pobierz