english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Pod filmem pokazującym imigrantów na Węgrzech internauta zamieścił komentarz, który nawołuje do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie i propaguje ustrój totalitarny.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.12.2015

Odmowa przyjęcia zażalenia z uwagi na wniesienie go przez osobę nieuprawnioną.

02.12.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

24.11.2015

Umorzenie wobec braku znamion czynu zabronionego.

06.11.2015

Wszczęto dochodzenie w sprawie o czyn z art. 256§1 kk.

10.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 11.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz