english

Wpis internetowy propagujący przemoc wobec uchodźców oraz promujący nazistowskie metody.

Wpis internetowy propagujący przemoc wobec uchodźców oraz promujący nazistowskie metody.
Wpis opublikowany na stronie https://www.facebook.com/casualsag/photos/a.231138013566079.71448.147073721972509/1051343841545488/?... o treści promującej przemoc w stosunku do uchodźców oraz nazistowski ustrój i metody.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk i art. 257§1 kk w zw. z art. 11§2 kk.

18.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 12.09.2015
Data aktualizacji: 11.04.2016
Status: w toku
X
Pobierz