english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Pod postem "ISLAM - W drodze do europy"  zamieścił komentarz, który nawołuje do nienawiści i przemocy znieważa ze względu na pochodzenie.

http://www.sadistic.pl/islam-w-drodze-do-europy-zbiorczy-temat-vt376826,15.htm

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.10.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

08.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 15.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz