english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Pod postem "ISLAM - W drodze do europy" zamieścił komentarz i grafikę nawołujące do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

18.04.2016

Prokuratura przesyła uzasadnienie decyzji o umorzeniu (niewykrycie sprawcy).

12.04.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o otrzymanie kopii uzasadnienia decyzji o umorzeniu.

04.04.2016

Prokuratura przesyła zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia bez podania przyczyny.

25.09.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 256§1 kk.

08.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 15.09.2015
Data aktualizacji: 22.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz