english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy znieważający Romów

Wpis internetowy znieważający Romów

Pod postem "Cyganie - jedni z wielu... tacy jak my?" internauta zamieścił komentarz znieważający ze względu na pochodzenie.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.10.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 17§1 pkt 1 kpk).

08.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 15.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz