english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i propagujący ustrój nazistowski

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i propagujący ustrój nazistowski

Na stronie "Nie dla uchodźców - ................" internauta zamieścił komentarz, który nawołuje do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie i propaguje ustrój totalitarny przez promowanie "rozwiązań" eksterminacji stosowanych przez nazistów.

Podjęte interwencje

29.03.2016

Prokuratura przesyła uzasadnienie umorzenia - brak znamion czynu zabronionego. Fragment: "Podobnie jak to było na kanwie orzeczenia Sądu najwyższego z dnia 5 lutego 2007 roku sygn. akt IV KK 406/06, sformułowania czasownikowego "zrobimy" - w przeciwieństwie, jak się zdaje, do sformułowania "zróbmy" - nie można identyfikować z nawoływaniem do nienawiści, a więc najsilniejszej negatywnej emocji".

08.03.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o wydanie kopii uzasadnienia decyzji o umorzeniu.

29.02.2016

Umorzenie dochodzenia wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

15.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

17.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 17.09.2015
Data aktualizacji: 19.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz