english

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i propagujący ustrój nazistowski

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i propagujący ustrój nazistowski

Na stronie "Media Bez Funkcjonariuszy i Aparatczyków" pod postem "Bierzące Burdy z Ośrodków dla Uchodźców w Niemczech !" internauta zamieścił komentarz, ktory nawołuje do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie i propaguje ustrój totalitarny przez promowanie "rozwiązań" eksterminacji ludzi stosowanych przez nazistów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

17.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

23.10.2015

Wszczęto śledztwo w sprawie o czyn z art. 256§1 k..

22.01.2016

Do sądu rejonowego przesłano akt oskarżenia.

18.02.2016

Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokurator składa do Sądu wniosek o ukaranie oskarżonego bez przeprowadzania rozprawy. Oskarżony miałby otrzymać karę grzywny w wysokości 500 stawek dziennych po 10 zł. "Wysokość kary uwzględnia stopień winy [oskarżonego], społeczną szkodliwość zarzuconego mu czynu oraz potrzeby w zakresie prewencji ogólnej jak i indywidualnej".

11.04.2016

Sąd wyznacza termin rozpatrzenia wniosku na dzień 9 maja 2016.
mowa nienawiści
dyskryminacja
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 17.09.2015
Data aktualizacji: 19.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz