english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Na stronie "Media Bez Funkcjonariuszy i Aparatczyków" pod postem "Bierzące Burdy z Ośrodków dla Uchodźców w Niemczech !" internauta zamieścił komentarz dotyczący imigrantów-uchodźców, który nawołuje do nienawiści i
przemocy ze względu na pochodzenie.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.03.2016

Sąd nie uwzględnia zażalenia.

13.01.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

31.12.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

17.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 17.09.2015
Data aktualizacji: 12.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz