english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Na stronie "Media Bez Funkcjonariuszy i Aparatczyków" pod postem "Bierzące Burdy z Ośrodków dla Uchodźców w Niemczech !" internauta zamieścił komentarz dotyczący imigrantów-uchodźców, który nawołuje do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.10.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa zgodnie z art. 17§1 pkt 1 kpk.

17.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 17.09.2015
Data aktualizacji: 11.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz