english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Na stronie "Media Bez Funkcjonariuszy i Aparatczyków" pod postem "Facebook zaostrza cenzurę" internauta zamieścił komentarz dotyczący imigrantów-uchodźców, który nawołuje do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

27.01.2016

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KMP w Rzeszowie postanowił umorzyć dochodzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk, wobec stwierdzenia, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Podnoszona znikoma społeczna szkodliwość czynu została spenalizowana w art 115. § 2., który określa, że przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu należy brać pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

12.01.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o otrzymanie kopii decyzji o umorzeniu.

30.12.2015

Prokuratura przesyła zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia bez podania przyczyny.

27.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk i 257 kk w zw. z art. 11§2 i 12 kk.

17.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 17.09.2015
Data aktualizacji: 11.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz