english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Internauta zamieścił komentarz, który odnosi się do imigrantów i nawołuje do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

01.02.2016

Wydział Kryminalny KWP z siedzibą w Radomiu informuje, że zgodnie z art. 325e § 1 k.p.k. postanowienie o umorzeniu dochodzenia nie wymaga uzasadnienia. Jedynie na wniosek strony organ prowadzący dochodzenie podaje ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia.

13.01.2016

Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 17§1pkt.2kpk, wobec stwierdzenia iż czyn niem zawiera znamion czynu zabronionego.

05.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

18.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 18.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz