english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmańskich uchodźców

Komentarz internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmańskich uchodźców

Na stronie http://www.chamsko.pl/67622/Muzulmanscy_imigranci_we_francji umieszczony został komentarz nawołujący do przemocy w stosunku do uchodźców wyznających Islam.

mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: http://www.chamsko.pl
Data zgłoszenia: 23.09.2015
Data aktualizacji: 30.12.2015
Status: w toku
X
Pobierz